XXXII Giornata Mondiale del Malato. Giornata Diocesana a Gallese

XXXII Giornata Mondiale del Malato. Giornata Diocesana a Gallese

XXXII Giornata Mondiale del Malato. Giornata Diocesana a Gallese.